67 år passerer men håbet er der stadig.

For retfærdighedens skyld og for fred, har danske fredsaktivister og religiøse menigheder tilsluttet sig kampen og råbet om befrielsen af det glemte Palæstina og deres ret til et godt liv.
quds dagen 2015

Mød op og vis din soldaritet

I et land som Danmark, har alle borgere ret til at udtrykke sig fredeligt. En sammenslutning af nationale samt internationale menneskerettigheds-organisationer, religiøse- og ungdoms-foreninger har derfor, i de seneste år, benyttet sig af denne ret til at demonstrere mod den zionistiske krigsmaskine; Israel samt imod de kontinuerlige terrorhandlinger der bliver gennemført mod det civile befolkning i Palæstina siden 1948 og til dags dato.

Uendelig kamp for retfærdighed

Listen over foreninger og organisationer udvides jævnligt jo mere budskabet om fred og retfærdighed florere blandt vore danske samfund. Danmark er kendt for at være en aktiv medspiller på den globale plan og derfor skal vi være med på vognen til at kunne bidrage med småt og stort til støtte for en befolkning der intet har andet end international opbakning for at vende hjem til deres besatte land og for at opnå et respektfuldt liv ligesom alle andre mennesker på denne klode uden fare for at blive tvunget ud af deres hjem.

Quds dag 2011

Følgende organisationer støtter Quds dagen

 1. Boykot Israel
 2. Soldaritetshuset
 3. Danish Muslim Aid
 4. Palæstinensisk Ungdom
 5. Dansk Muslimsk Forening
 6. Imam Ali Moskéen
 7. no2war
 8. Minhaj Ungdom
 9. Neturei karta
 10. Helping Hands
 11. Intimaa – Sammen for Pælstina
 12. Det Palæstinensiske Forum i Danmark
 13. Women for Women
 14. Care4palestine

Boykot Israel

Boykot er en aktiv protest imod to former for udelukkelse som på trods af mange andre protestformer har varet i mere end 60 år-i mere ind tre generationer.

I denne periode har staten Israel konsekvent negligeret enhver internationalpligt til at rette sig efter FN-resolutioner eller domme afsagt i internationale domstol. Israel har til dato trodset 246 resolutioner fra sikkerhedsrådet.

Som en direkte konsekvens er 7 millioner palæstinensere blevet nægtet deres ret til at leve som de vil på den jord der internationalt er anerkendt som deres, og de bliver nu i stadig større udstrækning, for hver uge der går, nægtet retten til overhovedet at have en fremtid som nation.

Boykot er ikke et princip. Hvis den bliver det, risikerer den selv at blive ekskluderende og racistisk. Ingen boykot bør ifølge vores termer være rettet imod enkeltpersoner, et folk eller en nation som sådan. En boykot er rettet imod en politisk og de institutioner der understøtter den politik, enten aktivt eller stiltiende.

Vores mål er ikke at afvise forandring, men derimod at skabe den.

Nyttige links

 1. www.freealquds.org
 2. www.alqudsday.org
 3. www.qudstag.de
 4. www.boykotisrael.dk
 5. www.nkusa.org
 6. www.israelversusjudaism.org
 7. www.freegaza.dk
 8. www.palaestina-initiativet.dk/
 9. www.danskmf.dk
 10. www.imamalimoske.dk
 11. www.no2war.dk

Copyright Quds dagen 2015. Udviklet af Mortada Sarheed. Alle rettigheder er reseveret.